Päivitimme tietosuojaselosteemme

EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 astuessa voimaan olemme myös me Concretella päivittäneet tietosuojaselosteemme. Selosteen lisäksi olemme tarkastaneet toimintamme prosessit ja ylläpidolliset toimet. Henkilötietoja ylläpidetään Concretella työntekijärekisterissä, asiakasrekisterissä sekä kulunvalvontarekisterissä. Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien velvollisuuksien täyttämiseksi.


Kunnioitamme henkilön yksityisyyttä ja tästä syystä noudatamme tietosuoja- asetuksessa määrättyjä toimia. Asiakkaillamme, työntekijöillämme ja yhteistyökumppaneillamme on oikeus henkilötietojen suojaan. Tietojen käsittely on Concretella aina läpinäkyvää ja käsittelyperusteiden mukaista. Pyynnöstä oikaisemme, poistamme ja/tai täydennämme henkilötietorekisteriemme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.


Lisätietoja:
Puh. 010 567 6860
info@concrete.fi